KS Mark & Trädgårdsmiljö, ett markanläggningsföretag i Sala, startades 2013 av Per-Johan Karlsson och Henrik Seidel, båda med mångårig erfarenhet från anläggningsbranschen.

Vi utför projektering, anläggnings och underhåll/skötsel av grön miljö, där tyngdpunkten ligger på finplanering/plantering och skötsel. Våra kunder finns i offentlig sektor, privata och kommunala bostadsföretag, kyrkor, byggföretag (UE) och markanläggningsföretag (UE). Geografiskt verksamhetsområde sträcker sig över hela Mälardalen.