• Stenläggning, murar, asfaltering och grusytor
  • Gräsmattor
  • Planteringar
  • Anläggning av lekplatser
  • Enklare byggnationer, så som spaljéer och pergola
  • Grundisoleringar