• Beskärningsarbeten
  • Skötsel av planteringsytor/gräsklippning
  • Lekplatser
  • Snöröjning och sandning
  • Sopning